מילון לערבית תימנית יהודית

מַאבִּלֵּה


תרגום: אךּ ורק. דּווקא. בּהכּרח. מַאבִּלֵּי-גִּר, דּווקא...
מילון: הליכות תימן

מַא חִתֵּי


תרגום: לא כּל כּךּ. מַא חִתֵּי אִנּוּ מַלִיח, לא כּל...
מילון: הליכות תימן

מַא יִסבִּרֹש


תרגום: לא ייתּכן, לא יצליח. דּבּר שאין לעשותּו מחמתּ...
מילון: הליכות תימן

מִאִלַיֵּי


תרגום: מה אכפתּ לי, מה עסקי בּכך.
מילון: הליכות תימן

מַאנִיֵה


תרגום: כּלי המטבּח
מילון: הליכות תימן

מַאנִֹשתַּארִי


תרגום: איני-יודּע.
מילון: הליכות תימן

מַאע


תרגום: או: מַאעַה, לא.
מילון: הליכות תימן

מַאֹשִי


תרגום: לא, איני רוצה.
מילון: הליכות תימן

מִבַּדַּל


תרגום: "מוחלף". כּשתּוקפתּ ילדּ, בּגיל-רךּ,...
מילון: הליכות תימן

מִגַּאגַ'רֵה


תרגום: התּגוששותּ גופניתּ, או התּחרותּ מסחריתּ....
מילון: הליכות תימן

מַנג'ור


תרגום: אדּם שאינו בּקו הבּריאותּ. מרגיש לא בּטוב.
מילון: הליכות תימן

מְג'וג'


תרגום: חניקה. מַג', חנק. מַגָّ'ה, חנקו.
מילון: הליכות תימן

מַגּוגּ


תרגום: פרי בּשל מאדּ ונוזלי, שבּנגיעה קלה של הפה הוא...
מילון: הליכות תימן

מַגּזַרֵה


תרגום: מקולין. שוק למכירתּ בּשר.
מילון: הליכות תימן

מַגַּר


תרגום: חוט שקושרים בּמנעול שבּדּלתּ ומושכּים אותּו...
מילון: הליכות תימן

מַגַּרֵה


תרגום: כּלי עשוי פלדּה ובּו חורים רבּים בּגדּלים שונים,...
מילון: הליכות תימן

מֻג'תִּסַל


תרגום: מחצלתּ שעליה רוחצים אתּ המתּ.
מילון: הליכות תימן

מַדַּגּ


תרגום: לול של תּרנגולין. רבּים מדַּגַּאתּ.
מילון: הליכות תימן

מַדּכ'ול


תרגום: הכנסה, פרנסה. מַאבִֹּש מַדּכ'ול, אין פרנסה....
מילון: הליכות תימן

מִדּעִי


תרגום: נרגילה העשויה מנחושתּ צהובּה שעליה פיתּוחים...
מילון: הליכות תימן

מַדַּק


תרגום: מכּתּש של אבּן.
מילון: הליכות תימן

מִדַ'ר


תרגום: משפךּ, כּלי שבּקרקעיתּו חור. גורפים בּו בּצק...
מילון: הליכות תימן

מַדּרַגּ


תרגום: תּכריכּי המתּ, וכּן סרט של ארג שקושרים בּו אתּ...
מילון: הליכות תימן

מַדַ'רֵּה


תרגום: שביל. סימן דּרךּ שעושים עוברי דּרכים בּעפר על-...
מילון: הליכות תימן

מִד'וַאר


תרגום: הליכה מהירה ונלעגתּ. בּדּרךּ לגלוג אומרים על...
מילון: הליכות תימן

מִהוַאלֵה


תרגום: מריבּה, ניצוי, מדּנים. מִתּהַאוַלִין, ניצים.
מילון: הליכות תימן

מַוגִבּ


תרגום: מסיבּה. משתּה. סעודּה גדּולה.
מילון: הליכות תימן

מַוטַפַה


תרגום: מטליתּ, שבּה מחזיקים כּלים ודּבּרים חמים להגן על...
מילון: הליכות תימן

מַוקִדּ


תרגום: כּירה של חרס, מטלטלתּ.
מילון: הליכות תימן

מַוֹשַקי


תרגום: חור מאורךּ, שעושים בּקירותּ המחסנים והמטבּח לאור...
מילון: הליכות תימן

מַז


תרגום: סחט. מַמזוז, סחוט. מַזוז, סחיטה.
מילון: הליכות תימן

מַזבֵּא


תרגום: ערסל תּלוי בּחבלים ובּו מניחים תּינוק בּכיין...
מילון: הליכות תימן

מַזגֵּה


תרגום: טבילתּ הקולמוס בּדּיו. מַזַגּ, טבּל אתּ הקולמוס...
מילון: הליכות תימן

מַזוז


תרגום: פירותּ שהבשילו כּל כּךּ עדּ שהם נסחטים מאליהם....
מילון: הליכות תימן

מַזֵּה


תרגום: דּבר מאכל כּגון בּשר או סלט-ירקותּ לקינוח הפה...
מילון: הליכות תימן

מַזֵּה


תרגום: נרגילה העשויה קנקן של חרס.
מילון: הליכות תימן

עמודים