מילון לערבית תימנית יהודית

הַאה


תרגום: כּן, מענה לקריאה.
מילון: הליכות תימן

הַאוַאן


תרגום: מכתּש-של-נחושתּ. ואילו של אבן נקרא "מַדַּק...
מילון: הליכות תימן

הַאנֵי


תרגום: כּאן, פה.
שימושים ופתגמים:

גִי הַאנֵי, בּוא לכּאן. קַמבִּר הַאנֵי, שב פה.


מילון: הליכות תימן

הַבֵּה


תרגום: לפעמים.
שימושים ופתגמים:

בִּדּגִּי לָה הַבֵּה, עוברתּ עליו (רוח תּזזיתּ) לפעמים...
מילון: הליכות תימן

הִגּהַאגּ


תרגום: איומי סרק. דּיבּורים תּקיפים שאין בּהם ממש, לשם...
מילון: הליכות תימן

הַגּוע


תרגום: שקט וניחה. אִהגַּע, שב בּשקט. הוּ הַאגִּע, הוא...
מילון: הליכות תימן

הַגּעֵה


תרגום: שעתּ הלילה המאוחרתּ, שבּני אדּם ישנים והרחובותּ...
מילון: הליכות תימן

הִדַּאר


תרגום: דּיבּור, דּברים. בְיִהדִּר, מדּבּר. בִּיהַאדִּר,...
מילון: הליכות תימן

הַדַ'ל


תרגום: הלך, מיהר ללכתּ. בְּיִהדִ'ל, בּיטוי של זלזול...
מילון: הליכות תימן

הֵה


תרגום: כּינוי של חיבּה וקריאה של האיש לאשתּו ושל האשה...
מילון: הליכות תימן

הוּוַאֹש


תרגום: רעש וצעקה מעושֹים. הַוּוַֹש, צעק והקים רעש כּדּי...
מילון: הליכות תימן

הַוכֵּה


תרגום: המולה, הברה גדּולה.
מילון: הליכות תימן

הַז


תרגום: הזמינו בּשפה רפה כּדּי לצאתּ ידּי חובה,
שימושים ופתגמים:

בִּיהִז עֲלִיה, מזמינו בּשפה רפה.


מילון: הליכות תימן

הַזוּז


תרגום: פירותּ שהושרו מן האילן על-ידּי ניענועו סימן...
שימושים ופתגמים:

הַזוּז-וִלֵוזִי, מישמש שהושרו כּאמור והלוז שבּתּוך...
מילון: הליכות תימן

הַיֵּא


תרגום: מילתּ זירוז, כּמו הָבָה. הַיֵא סַנִּבּ, מהר עמודּ...
שימושים ופתגמים:

"מַגּנון עַלַא מֻצתַּרָע הַיֵּא מְעִי גִּבּתַּרַע...
מילון: הליכות תימן

הַמגּ


תרגום: גיזום והפלגה. בִּיִהמִגּ, מגזם להטיל פחדּ ויראה.
שימושים ופתגמים:

בּהשאלה "בִּדִהתַמִגּ מִנָּה בַֹּשמַקִי" רק...
מילון: הליכות תימן

הַמַל


תרגום: שלכתּ, עלים הנובלים מעצי האשל, שהנשים הערביותּ...
מילון: הליכות תימן

הַמסֵא


תרגום: חושךּ ואפלה בּייחודּ בּלילה גשום. צַ'לַאם...
מילון: הליכות תימן

הַנוע


תרגום: סירוס של מילתּ הַנָאָה. הכּוונה לדּמי סרסרותּ...
מילון: הליכות תימן

הִנפִלֵה


תרגום: סמרטוט, סמרטוטיתּ.
מילון: הליכות תימן

הַפנֵה


תרגום: נפילה על הפנים. אִהפַגָּה, הפילו על פניו....
מילון: הליכות תימן

הַקַט


תרגום: שָקט אחרי שקיבּל נזיפה. קַדּוה הַאקֻט – הוא כּבר...
מילון: הליכות תימן

הִרַאוֵה


תרגום: ידּיתּ של מעדּר, מכּוש או גרזן. רבּים – הַרַאיוּ...
מילון: הליכות תימן

הַרור


תרגום: גרגרי ענבּים או רימון. הַר, פרר אתּ הרימונים או...
שימושים ופתגמים:

בּהשאלה: בְּיִהתַּר, אדּם המתּפורר מרוגז. אוכל אתּ בּשרו...
מילון: הליכות תימן

הַרְגּ


תרגום: יהירותּ והפלגה. מַהרִיגּ, רבּרבּן ויהורן....
מילון: הליכות תימן

הַרַט


תרגום: שִלשל. הַרִט אַלסַלַבֵּה, שִלשל אתּ החבּל לבּור...
מילון: הליכות תימן

הִרִּי


תרגום: בּלבּול וקלקול. הַרֵּי עֲלֵיה אַלמִֹשתַּרִי,...
מילון: הליכות תימן

הַרִיס


תרגום: תּבשיל-חמין של גריסי חיטה, שרגילים לבשל לשבּתּ עם...
מילון: הליכות תימן

הַרִיש


תרגום: תּבשיל של גריסי חיטה שגריסתּן גסה ההַרִיש היא...
מילון: הליכות תימן

הַרַם


תרגום: ריבּ ומדּנים, הַרִם, איש ריבּ ומדּון. הַרִמֵה,...
מילון: הליכות תימן