מַגּוגּ

מַגּוגּ

פרי בּשל מאדּ ונוזלי, שבּנגיעה קלה של הפה הוא נמצץ וניגר.
מילון: