טֻוַּאח

טֻוַּאח

גאווה, זחיחותּ הדּעתּ. טַוַּח, נתּגאה והגיס דּעתּו. מִטַוָּח, מתּגאה, זחה עליו דּעתּו.
מילון: