מִדַ'ר

מִדַ'ר

משפךּ, כּלי שבּקרקעיתּו חור. גורפים בּו בּצק דּליל והוא ניגר דּרךּ החור לתּוךּ הבּיבּ לשם עשייתּ "לחוח"
מילון: