מַדַּגּ

מַדַּגּ

לול של תּרנגולין. רבּים מדַּגַּאתּ.
מילון: