מַגַּרֵה

מַגַּרֵה

כּלי עשוי פלדּה ובּו חורים רבּים בּגדּלים שונים, שדּרכּם גוררים הצורפים חוטי זהב וכּסף כּדּי לעשותּן דּקים, הפעולה נקראתּ גְּרוַאר.
מילון: