מַוֹשַקי

מַוֹשַקי

חור מאורךּ, שעושים בּקירותּ המחסנים והמטבּח לאור ולאוויר.
מילון: