מַדַ'רֵּה

מַדַ'רֵּה

שביל. סימן דּרךּ שעושים עוברי דּרכים בּעפר על-ידּי הילוכם.
מילון: