ועד מנהל וצוות האגודה

חברי הנהלה
ד"ר יגאל בן שלום, יו"ר
שער עמיאל
ד"ר צברי אבינועם
בן משה דוד
צברי משה
הגב' ציפורה חביב
סולומון משה
קהלני אביגדור
בן ציון בן דוד
ציון שלומי
 
ועדת ביקורת
הגב' הדה ריכניץ קיז'נר
גב׳ צביה כוכבי
מר אריה ציון
 
באסיפה כללית משתתפים: חברי האגודה והנ"ל.
 
צוות עובדי האגודה
מר יחיאל קיסר
הגב' יפה לוי
הגב' חגית גודמן
גב׳ טליה בן-צור
 
מתנדבים 
מר שלמה בן שלום
מר צדוק גמליאל
מר שלום גפן
הגב' דינה דגה