מַאבִּלֵּה

מַאבִּלֵּה

אךּ ורק. דּווקא. בּהכּרח. מַאבִּלֵּי-גִּר, דּווקא קח. מַאבִּלֵּי-אִדִּי, בּהכרח תּן. מַאבִּלֵּי הַאדֵ'י, רק זה.
מילון: