מַזבֵּא

מַזבֵּא

ערסל תּלוי בּחבלים ובּו מניחים תּינוק בּכיין להנידּו תּמידּ שישתּוק.
מילון: