מַזגֵּה

מַזגֵּה

טבילתּ הקולמוס בּדּיו. מַזַגּ, טבּל אתּ הקולמוס בּדּיו. בִּיִמזִגּ, טובל אתּ הקולמוס.
מילון: