מילון לערבית תימנית יהודית

צַארטור


תרגום: קופיץ, והוא סכּין גדּול שהקצבים שוברים בּו עצמותּ...
מילון: הליכות תימן

צַאנֻפַה


תרגום: שפתּ האריג משני צדּי רחבּו, רבּים צַוַאנֻף.
מילון: הליכות תימן

צֻבַּאטַה


תרגום: הזדּמנותּ. על דּבר ששמחים בּרכישתּו אומרים:...
מילון: הליכות תימן

צַבּוח


תרגום: פתּ-שחריתּ. ארוחתּ הבּוקר.
מילון: הליכות תימן

צַבַּח


תרגום: אדּם שחלה מחמתּ רעבּון. מֻצַבָּח, חולה בּמחלה זו.
מילון: הליכות תימן

צַבּר


תרגום: סבלנותּ, מיתּון. אֻצבֻּר, המתּן קצתּ.
מילון: הליכות תימן

צַבֻּר


תרגום: מין שרף של אילן, בּעל גוון שחור, מקשטים בּו פני...
מילון: הליכות תימן

צֻ׳גַּאג


תרגום: מין פרי גדּול מעט מן האגוז, קליפתּו חומה וקשה,...
מילון: הליכות תימן

צַדּפַה


תרגום: הזדּמנותּ בּלתּי שכיחה.
מילון: הליכות תימן

צֻהֻר


תרגום: טיח הרצפה בּעפר שחור דּביק.
מילון: הליכות תימן

צ׳וַּאל


תרגום: הגזמה והפלגה. מֻצ׳וֻּל, מגזים ומפליג בּכל דּבר.
מילון: הליכות תימן

צוף


תרגום: שֹער. מֻצוֻף, שֹערו מגודּל.
מילון: הליכות תימן

צַחן


תרגום: אריג לבן דּק, שממנו עושים גם תּכריכין למתּים.
מילון: הליכות תימן

צַטַא


תרגום: פיח העולה מן הנר כּשהפתּילה גבּוהה.
מילון: הליכות תימן

צַטַאוַה


תרגום: מומחיותּ. אֻצטַא, מומחה. אומן. וראה אֻסטַא.
מילון: הליכות תימן

צֻטַּאט


תרגום: צעקה מתּוךּ בּהלה ופחדּ פתּאומי.
מילון: הליכות תימן

צַיַאט


תרגום: ֹשֵדָּה, השוכנתּ בּין חורבותּ, ומופיעה בּדּמיונם...
שימושים ופתגמים:

וכּשרואים אדּם, בּייחודּ אשה, מלוכלכתּ ובּלתּי נקייה,...
מילון: הליכות תימן

צַלֻט


תרגום: שמנוני, שקדּים או פרי דּומה, שנפסדּ ונעשה שמנוני...
מילון: הליכות תימן

צַלוף


תרגום: לחם מאפה
מילון: הליכות תימן

צַלִיט


תרגום: שמן, צַלַּאט, מוכּר או יצרן שמן.
מילון: הליכות תימן

צֻלכֻּעַה


תרגום: חתּיכה שאין לה תּואר. וכּךּ מכנים אדּם שאינו נבון.
מילון: הליכות תימן

צַלַל


תרגום: אבן חומה ורכּה, שלפנים היו מרצפים בּה אתּ הבּתּים.
מילון: הליכות תימן

צֻם


תרגום: דּבּר מוצק. בּעל גוף מלא.
מילון: הליכות תימן

צַמֻח


תרגום: שוק. קצה הרגל.
מילון: הליכות תימן

צַמִיל


תרגום: מקל שיש לו ראש עגול כּכּדּור.
מילון: הליכות תימן

צַמצַם


תרגום: או: מֻצַמצֻם, קמצן. קומץ-ידּו.
מילון: הליכות תימן

צַ׳מַר צמיקותּ


תרגום: צַ׳אמֻר פרי המצומק בּתּחילתּ יבשותּו.
מילון: הליכות תימן

צֻנַּאע


תרגום: סגירתּ הדּלתּ בּלי לנעלה במנעול.
שימושים ופתגמים:

צַנַּע אַלבַּאבּ, סגר הדּלתּ בּלי לנעלה.


מילון: הליכות תימן

צֻנַאעַה


תרגום: אריגה. צַנַּאע, אורג.
מילון: הליכות תימן

צֻנַּה


תרגום: ריח-רע של השתּן.
מילון: הליכות תימן

צֻנפור


תרגום: התּקבּצותּ מוגלה מתּחתּ לעור, שעתּידּה להיפתּח...
מילון: הליכות תימן

צַעַאצֵ׳י


תרגום: הוא כּבר גדּול
שימושים ופתגמים:

. אומרים קַדּו צַעַאצֵ׳י ומראים בּידּיים עדּ היכן הוא...
מילון: הליכות תימן

צֻפאדּ


תרגום: התּגוששותּ דּרךּ-שחוק. עשייתּ מעשה קונדּס.
מילון: הליכות תימן

צֻפַּאַרַה


תרגום: מורסן. פסולתּ קמח החיטה.
מילון: הליכות תימן

צֻפַיה


תרגום: רחיצתּ כּל הגוף. אֻצתֻּפַא, רחץ כּל גופו.
מילון: הליכות תימן

צֻפִיף


תרגום: זיז הבּולט בּקיר החדּר. בּדּרך כּלל עושים אותּו...
מילון: הליכות תימן

עמודים