מַוגִבּ

מַוגִבּ

מסיבּה. משתּה. סעודּה גדּולה.
מילון: