מילון לערבית תימנית יהודית

תַּבִּיע


תרגום: או תֻּבּעִי, עגל. בּן-בּקר. בּהשאלה: אדּם שאינו...
מילון: הליכות תימן

תַּוסִלֵה


תרגום: לעתּ-צורךּ. דּבר שמכינים אותּו לעתּ הצורך.
מילון: הליכות תימן

תַּורֵה


תרגום: עריבה גדּולה העשויה מן הקש והשעם ודּומיהן.
מילון: הליכות תימן

תַּורַתּ אַלכ׳יאט


תרגום: קלתּ שהאשה שמה בּה כּלי תּפירתּה, עשויה מקשין...
מילון: הליכות תימן

תְּחוֹתּ טוּענֵיה


תרגום: רבע ריאל, בּא מן "רובץ תּחתּ משאו"...
מילון: הליכות תימן

תְּחִרקַאק


תרגום: או: חַרקַקֵה, התּקצפותּ, רוגז. בְּיִתּחַרקַק,...
מילון: הליכות תימן

תַּיהֵה


תרגום: יוהרנותּ. גסותּ-רוח. תַּאיֵה, יהיר, גס-רוח.
מילון: הליכות תימן

תְּכַ׳ארִיתּ


תרגום: חלקי השמלה הבּאים משני הצדּדּים.
מילון: הליכות תימן

תִּכִּלַּאם


תרגום: חירוף, גידּוף, תִּכַּלַּם עֲליה, קיללו חירפו...
מילון: הליכות תימן

תִּכַּעכַּע


תרגום: שחק בּכל-פיו ובּקול-רם.
מילון: הליכות תימן

תִּלַּאל


תרגום: ריר היוצא מהפה אצל אדּם רפוי עצבּים וכּן אצל...
מילון: הליכות תימן

תִּכִּרעַאן


תרגום: רחיצתּ הפנים הידּיים והרגלים. תִּכַּרעַן, או...
מילון: הליכות תימן

תַּם


תרגום: או: תַּמג, מילתּ הכּחשה כּמו אדּרבּה.
שימושים ופתגמים:

אדּם מספר לחבּרו. שפלוני יש לו צרותּ צרורותּ. החבר עונה...
מילון: הליכות תימן

תִּנַּאן


תרגום: בּכי והתּמסכּנותּ לא בּאמתּ. בִּיתַּנִּן, מראה...
מילון: הליכות תימן

תִּנכַ׳אר


תרגום: העמדּתּ פנים גאוותּניתּ. מִתַנכִ׳ר, מתּגאה.
מילון: הליכות תימן

תִּסִלַּאל


תרגום: הליכה בּשופי. תִּסַלַּל, או דִּסַלַּל, הלךּ...
מילון: הליכות תימן

תִּעִרדַּאדּ


תרגום: או דִּעִרדַּאדּ, התּאנותּ. חיפוש תּואנותּ....
מילון: הליכות תימן

תִּפרְגֵּה


תרגום: דּבר נאה ומשובּח שמרהיב העין. סַאר יִתּפַרַּג,...
מילון: הליכות תימן

תַ׳קִיל דַם


תרגום: כּבדּ-דּם. אדּם בּלתּי נסבּל.
מילון: הליכות תימן

תִּרכַ׳אם


תרגום: או תַּרכַ׳מֵה, ישיבה שקטה ומכובּדּתּ.התּנהגותּ...
מילון: הליכות תימן

תַ׳רַם


תרגום: או תַ׳רַמֵה, חסרון שן או שיניים מן הפה. אַת׳רַם,...
שימושים ופתגמים:

ובּשפתּ הילדּים תַ׳רַמַגדַּג. ורגילים הילדּים לשיר בּלעג...
מילון: הליכות תימן

תּרתּר


תרגום: שמן חרדּל.
מילון: הליכות תימן

תִֹּשעובֵּה


תרגום: הזיה. מחשבה שאין לה על מה שתּסמוךּ. מִשַעִבּ,...
מילון: הליכות תימן

תִּשֻלפַאט


תרגום: טיפוס בּקושי על הקיר חלק או על עץ גבוה....
מילון: הליכות תימן

תַּתִּר


תרגום: תּשלום דּמי המקח לאלתּר.
מילון: הליכות תימן