תַ׳רַם

תַ׳רַם

או תַ׳רַמֵה, חסרון שן או שיניים מן הפה. אַת׳רַם, מי שחסרו לו שן או שיניים.
שימושים ופתגמים: 

ובּשפתּ הילדּים תַ׳רַמַגדַּג. ורגילים הילדּים לשיר בּלעג אחר חברם שנפלה לו שן: תַ׳רַמַנדַּג, דַּכַ׳ל אַלמַדַּגּ, בַּאץ׳ בַּיצַ׳ה; מַא זִדּ כַ׳רַג, תּרגומו: החסר שן, נכנס ללול, הטיל בּיצה, ולא יצא עוד.

מילון: