מִהוַאלֵה

מִהוַאלֵה

מריבּה, ניצוי, מדּנים. מִתּהַאוַלִין, ניצים.
מילון: