מַנג'ור

מַנג'ור

אדּם שאינו בּקו הבּריאותּ. מרגיש לא בּטוב.
מילון: