מילון לערבית תימנית יהודית

כַּאלִדּ


תרגום: מאמץ ליטפל בּאיזה דּבר.
שימושים ופתגמים:

כַּאלַדּ אַל גַּאהִל, התּאמץ לטפל בּתּינוק. מִכַּאלַדֵּה...
מילון: הליכות תימן

כִּבֵּא


תרגום: צפיעי בּהמותּ, שערבים מגבּלים אותּם ועושים מהן...
מילון: הליכות תימן

כַּבִּדּ-פַרַס


תרגום: (כּבּדּ-סוס) מין ממתּק, הדּומה ל"חלקום...
מילון: הליכות תימן

כֻּבַּאנֵה


תרגום: מין מאפה קדּרה
מילון: הליכות תימן

כֻ'בַּאץ


תרגום: בִּלבּולת של דּברים בּטלים. דּבּרים שלא לעניין....
מילון: הליכות תימן

כַ'בַּאצַה


תרגום: היתּממותּ. מַכַּנֵה כַ׳בַּאצַה, הראה תּמימותּ...
מילון: הליכות תימן

כַ'בַּל


תרגום: תּשישותּ וטמטום. אַכֹבַל, מטומטם או תּשוש מחמתּ...
מילון: הליכות תימן

כַ'בַּק


תרגום: ריקבון של פרי. כַֹבִּק, רקוב. בְּיִכבַּק, הולך...
מילון: הליכות תימן

כַּ'בַּתֵּ'ה


תרגום: עכרוריתּ של מתּכותּ, בּייחודּ של תּערובתּ כּסף...
מילון: הליכות תימן

כִ'גּ


תרגום: פירותּ שמקצתּ אילנותּ מוצאים פעם שנייה. פירותּ...
מילון: הליכות תימן

כִ'גַּאגּ


תרגום: או: כִ׳גַאגֵה, טרחתּ הליכּה למרחקים, ללא תּכליתּ.
שימושים ופתגמים:

כַ'גַּגּ-בִּלַאֹש, טרח ובא לשווא....
מילון: הליכות תימן

כַּדּ


תרגום: מצוקה, כַּדּ ונַכַּדּ, מצוקה וצרה. בְּיכֻּדֻּה,...
מילון: הליכות תימן

כִּדַ'יֵה


תרגום: קצתּ, קומץ, כִּדַ׳גֻּנַךּ, מקצתּ, קמצוץ. כִּדַ׳...
מילון: הליכות תימן

כַ'דִּיעֵה


תרגום: עיכּוב זמן-רב. כַ'דַּענִי, עיכּבּני זמן-רבּ...
מילון: הליכות תימן

כֻּדּמֵה


תרגום: רבּים כֻּדַּם, גלוסקאותּ, כּכּרות של לחם.
מילון: הליכות תימן

כִ'דַּאף


תרגום: גוזמאותּ בּעלמא. דּברים שאין להם שחר (וראה...
מילון: הליכות תימן

כֻּדּפֵה


תרגום: פצע הנעשה בּאצבּעותּ הרגל כּתּוצאה מכּישלון....
מילון: הליכות תימן

כַּה


תרגום: בּיטוי של אי-שביעותּ רצון. כַּה אֻמַּנְתּ...
מילון: הליכות תימן

כּובַּאלַה


תרגום: ערֵמה.
שימושים ופתגמים:

על מקום שמתּאספים בּו אנשים מרובּים אומרים: אַלנַאס-...
מילון: הליכות תימן

כַּודָּה


תרגום: ולוואי שיספיק, מספיק בּקושי.
שימושים ופתגמים:

כַּוּדּ אַלֹשִי, הלוואי שיספיק הדּבּר. כּודּ אַלכַּלַא,...
מילון: הליכות תימן

כּוז


תרגום: כּדּ של חרס.
מילון: הליכות תימן

כַ'ויץ'


תרגום: מין מאפה עשוי מקמח קטניותּ.
מילון: הליכות תימן

כַּוכַּרֵה


תרגום: תּפיחה בּראש מחמתּ מכּה.
מילון: הליכות תימן

כַּוַר


תרגום: ריח זיעתּ בּיתּ השחי. כַּוִר, אדּם שריח רע נודּף...
מילון: הליכות תימן

כ'ורַאג


תרגום: הנחה והוזלה. מִכַ'ורִג, אדּם-נוח, אדּם המוכר...
מילון: הליכות תימן

כַּורַגֵה


תרגום: עשׂרים חתּיכּותּ בּדּ וכּיוצא.בּהשאלה:...
מילון: הליכות תימן

כַּ'ורֵה


תרגום: תּשוקה, דּבר שאדּם משתּוקק לו בּאופן פתּאומי. כַ...
מילון: הליכות תימן

כִ'זַּאן


תרגום: או תִּכזִ'ינֵה, לעיסתּ-קאתּ. ראה בּפרקו.
מילון: הליכות תימן

כִ'זַאנֵה


תרגום: ארון קיר קטן.
מילון: הליכות תימן

כַּזוז


תרגום: סינוור. בִּדּכֻּזָּה אַלֹשַמס, השמש מסנוורתּו.
מילון: הליכות תימן

כִּחוַאל


תרגום: סיכּול והכּשלה. כִּחוַלָה, הכשילו בּעתּ הילוכו על...
מילון: הליכות תימן

כַּחבּ


תרגום: פירותּ בּוסר, ובּייחודּ ענבּים.
מילון: הליכות תימן

כַּטִיט


תרגום: נחירה של הישן. בִּיכֻ'ט, נוחר.
מילון: הליכות תימן

כ'טרַה


תרגום: פעם. פעם אחתּ (ראה כַּרֵה).
מילון: הליכות תימן

כַ׳יֵא


תרגום: דּמיון. בַּינַתּכַ׳איֵא, נדּמה לי, אני חושב.
מילון: הליכות תימן

כּיל


תרגום: משחקי-גוף נהוגים בּין הנוער בּגיל צעיר: עומדּים...
מילון: הליכות תימן

עמודים