מַאנִֹשתַּארִי

מַאנִֹשתַּארִי

איני-יודּע.
מילון: