מְג'וג'

מְג'וג'

חניקה. מַג', חנק. מַגָّ'ה, חנקו.
מילון: