מילון לערבית תימנית יהודית

גַּאהִל


תרגום: תּינוק, נער- צעיר.
מילון: הליכות תימן

גַּאמִדּ


תרגום: קר מאדּ.
מילון: הליכות תימן

גַאמִדּ


תרגום: קרוש, גַמַאדּ, מים קפואים וקרושים.
מילון: הליכות תימן

גַאֹשֹוֹש


תרגום: חזה העוף.
מילון: הליכות תימן

ג'בַּאר


תרגום: אבק-דַק, המכסה כּלים וחפצים.
שימושים ופתגמים:

גַ'בַּרֵה, אפרורית, חול דּק הנישא על-ידּי רוח סופה...
מילון: הליכות תימן

גַּבַּע


תרגום: עביותּ-קול.
שימושים ופתגמים:

גַּבִּע, בּעל קול עבה. קַדּ בִּיִגּבַּע, קולו נעשה עבה...
מילון: הליכות תימן

גַ'בְּתּ


תרגום: פתּאום.
שימושים ופתגמים:

גֵא עֲלַיה גַ'בְּתּ, בּא לו פתּאם.


מילון: הליכות תימן

גַּדֵּה


תרגום: סבתּא.
מילון: הליכות תימן

גֻ'דּוֵה


תרגום: מחר.
שימושים ופתגמים:

בַּעדּ גֻ'דּוֵה, מחרתּיים.


מילון: הליכות תימן

גִ'דַּאר


תרגום: איחור בּערבּ.
שימושים ופתגמים:

גֵּא מִגַ'דֵּר, בּא מאוחר אחרי הצהרים או בּערב.


מילון: הליכות תימן

גַּדַּתּ אַלגֻּמַע


תרגום: סבתּא של ערבי שבתות: יום ששי הקצר של תקופת טבת,...
שימושים ופתגמים:

הנשים שואלותּ "אַיחִין אַגִּי גַּדַּתּ אַלגֻּמַע...
מילון: הליכות תימן

גַ׳וַאת׳


תרגום: פרוסת לחם מרוחה בּ"חילבּה" או כיוצא בה...
מילון: הליכות תימן

גַּולַבּ


תרגום: תּורים. גַּולַבֵּה, נקבתּ התּור.
שימושים ופתגמים:

בּהשאלה: נערה שהחלה להביא סימני בּגרותּ : קַדּ...
מילון: הליכות תימן

גַ׳ום


תרגום: צל.
שימושים ופתגמים:

מִג׳וִּמֵה, השמש מכּוסה בּעבּים. גַ׳ומָה – צִלו, בּבואה...
מילון: הליכות תימן

גַּור


תרגום: יותר מדי.
שימושים ופתגמים:

גַּור עֲלַיה, המשא כּבדּ בּשבילו. גַּור קֲוִי, כּבדּ...
מילון: הליכות תימן

גִ׳זַּאר


תרגום: הגשה מפתּיעה של לחם טרי וחם, או בּשר, בּסוף...
שימושים ופתגמים:

גַ׳זַּר, הגיש לאורחים לחם חם, או בּשר, בּסוף הסעודּה....
מילון: הליכות תימן

גַּזְר


תרגום: קצבּותּ.
שימושים ופתגמים:

גַּזַּאר, קַצָב. מַגּזַרֵה, אטליז. מִגּזַארֵה, קצבותּ....
מילון: הליכות תימן

גִּתַּאף


תרגום: קימוץ זבל וצואה.
שימושים ופתגמים:

מִגַּתִּף, מי שמלאכתּו בּאיסוף זבל וצואה.


מילון: הליכות תימן

גַחבּ


תרגום: סחיבה ומשיכה.
שימושים ופתגמים:

גִּחִבּ אַלעֲרַבִּיֵּה, משך אתּ העגלה וסחבה. גִּחִבּ...
מילון: הליכות תימן

גְּחִינֵה


תרגום: לחם חמץ העשוי מקמח קטנית הנקראתּ דִ׳רֵה.
מילון: הליכות תימן

גֻּחמֵה


תרגום: קנקן של חרס שנשבּר צווארו, ומשתּמשים בּו לבּישול...
מילון: הליכות תימן

גַּחְף


תרגום: איסוף וקיבּוץ דּברים, שנשפכו או נתּפזרו.
מילון: הליכות תימן

גֻ׳טַא


תרגום: כּעין צלחתּ עשויה מנצרים קלועים.
מילון: הליכות תימן

גִּיפֵה


תרגום: סירחון, בּאשה.
שימושים ופתגמים:

גִּחַף, סירחון.


מילון: הליכות תימן

גַ׳כַּארֵה


תרגום: סיאובּ וטינוף.
שימושים ופתגמים:

גִ'כִּר, אדּם שאינו נקי ובגדּיו מסואבים.


מילון: הליכות תימן

גַּלַאדֵּה


תרגום: נוקשותּ.
שימושים ופתגמים:

בּהשאלה: גַלִּדּ, אדּם קשה. "עורו קשה". בּלתּי...
מילון: הליכות תימן

גַּלַאעם


תרגום: כּדּורים. דּבש העשוי בּמגולגל.
מילון: הליכות תימן

גִּלגִּלַן


תרגום: שומשמין.
מילון: הליכות תימן

גִ׳למַאֹש


תרגום: עיטוי הפנים, שהנשים עוטותּ על פניהן, מן האף ולמטה...
שימושים ופתגמים:

דִּגַ׳למַֹשַתּ, עטתּה פניה. מִגַ׳למַֹשֵה, פניה עטויים....
מילון: הליכות תימן

גִּלִיס


תרגום: המשיךּ לִ...
שימושים ופתגמים:

גִּלִס יִֹשגַ׳לָה, המשיךּ והתּמידּ להטרידּו, לֵא...
מילון: הליכות תימן

גַ'לפֵה


תרגום: סיבלונותּ ששולח החתּן לכּלה יום לפני החופה.
מילון: הליכות תימן

גַּמְבּ


תרגום: צדּ, על-ידּ,
שימושים ופתגמים:

גַּמבָּה, על-ידּו, בּצדּו. קַמבִּר גַּמבִּי, שב על-ידּי...
מילון: הליכות תימן

גַּמְבּ


תרגום: צדּ, על-ידּ,
מילון: הליכות תימן

גֻ׳מֵּה


תרגום: מועקה. חוסר אוויר לנשימה.
מילון: הליכות תימן

גַּמַנֵה


תרגום: קנקן של חרס להרתּחתּ קהוה.
מילון: הליכות תימן

גַ׳מַֹש


תרגום: או: גִ׳מֹשַאֹשִי, לפנותּ בּוקר ולפנותּ ערב,...
מילון: הליכות תימן

עמודים