מֻג'תִּסַל

מֻג'תִּסַל

מחצלתּ שעליה רוחצים אתּ המתּ.
מילון: