מַא יִסבִּרֹש

מַא יִסבִּרֹש

לא ייתּכן, לא יצליח. דּבּר שאין לעשותּו מחמתּ סגולה או אמונה תּפלה. אומרים: מַא יִסבִּרֹש מַן יִפעַל, לא ייתּכּן לעשותּו. וראה מיגוז.
מילון: