מַזֵּה

מַזֵּה

דּבר מאכל כּגון בּשר או סלט-ירקותּ לקינוח הפה אחרי לגימתּ כּוסית יי"ש.
מילון: