מילון לערבית תימנית יהודית

יַאבִּי


תרגום: בּיטוי להבּעתּ דּבּר בּלבּבּיותּ, בּין לטוב בּין...
שימושים ופתגמים:

יַאבִּי חִרק קַלבָּה, יַאבִּי רֻצ׳י עֲלַיה.


מילון: הליכות תימן

יַאה


תרגום: בּיטוי התּפעלותּ רגיל בּפי הנשים.
מילון: הליכות תימן

יַאסְעַם


תרגום: כּאילו, העמדּתּ פנים.
שימושים ופתגמים:

קַדּו-יַאסְעַם, פלוני הזמין אתּ פלוני לסעודּה כּאילו הוא...
מילון: הליכות תימן

יַא-רַיתּ


תרגום: הלוואי, מי-יתּן.
מילון: הליכות תימן

יֻבּיֻבִּי


תרגום: דּוכיפתּ, מין-עוף.
מילון: הליכות תימן

יַג׳מֵה


תרגום: שודּ, בּיזה, שלל.
מילון: הליכות תימן

יַהנֵי


תרגום: כּשאדּם מוצא אתּ חברו אוכל, אומר לו כּך ויענינו...
מילון: הליכות תימן

יוה


תרגום: או: יֻוֵּה, אוי, אבוי, חבל.
מילון: הליכות תימן

יִחִדָּה


תרגום: מספיק, עדּ, כּדּי גבּול וקיצבּה.
מילון: הליכות תימן

יַחרִימַבּוּה


תרגום: קללה רגילה ונפוצה, מורכּבּתּ משלש מילים: יא,...
מילון: הליכות תימן

יִסתַאהִל


תרגום: ראוי הוא לכך, אם טוב ואם רע. דִּסתַּאהֵל, אתּה...
מילון: הליכות תימן

יִעגַּז


תרגום: פחותּ, לִירֵה יִעגַּז שְלִינגּ. לירה פחותּ שלינגּ.
מילון: הליכות תימן

יַקְר


תרגום: הצדּ הריק שסביב העמודּ או הדּף הכּתּוב.
מילון: הליכות תימן

יַרשֻלְמִי


תרגום: כּתּבּ הידּ הנהוג אצל אשכּנזים. להבּדּיל מכּתּבּ...
מילון: הליכות תימן

יִֹשתִּי


תרגום: רוצה, חפץ. אַֹשתִּי, אני רוצה.
מילון: הליכות תימן

יִֹשתַּן


תרגום: מקשיבּ, מצותּתּ, אַלולדּ בְּיִֹשתַּן...
מילון: הליכות תימן

יִסִדּו


תרגום: בּטוי של לא אכפתּיותּ בּיחס לריב או לעניינים של...
מילון: הליכות תימן