מִד'וַאר

מִד'וַאר

הליכה מהירה ונלעגתּ. בּדּרךּ לגלוג אומרים על פלוני האץ בּדּרכּו בִּימַד'וִר.
מילון: