מילון לערבית תימנית יהודית

בַּאיִתּ


תרגום: דבר אוכל שאינו טרי.
מילון: הליכות תימן

בַּאלִח


תרגום: דיהה. לַון בַּאלִח, צבע דהוי.
מילון: הליכות תימן

בִּגְ'זִיזֵה


תרגום: או: בִג'זַאזִי, עם עלותּ השחר, מוקדּם מאדּ.
שימושים ופתגמים:

"קַאם מִן בִג'זִיזֵה", ניעור עם שחר.


מילון: הליכות תימן

בַּגִּר


תרגום: שמנמן, בּעל-כּרס.
מילון: הליכות תימן

בַּדּוֵה


תרגום: הופעה, בּיקור
שימושים ופתגמים:

בַּדֵּי עֲלִיה, הופיע אצלו, בּיקרי אִבּדִּי עֲלִיה, בּקר...
מילון: הליכות תימן

בָּה


תרגום: יש.
שימושים ופתגמים:

"בַּה מעי תִּתּן", יש לי טבּק.


מילון: הליכות תימן

בַּורֵה


תרגום: שפל בּעסקים. אין מכירה.
שימושים ופתגמים:

בַּאיִר, דּבר שלא נמכּר. בֻּצַֹאעַה בַּאיִרֵה, סחורה...
מילון: הליכות תימן

בַּורְעִי


תרגום: מין ציפור דּרור המקנן באילנות ויש לו קו שחור סביב...
שימושים ופתגמים:

בּהשאלה: אדם הכוחל עיניו הרבּה, וכן אשה המצטבעת ומדברת...
מילון: הליכות תימן

בִּז


תרגום: דּדּ. שד.
מילון: הליכות תימן

בִּזבּוּז


תרגום: צנור של קומקום, שדּרכּו יוצאים המים.
מילון: הליכות תימן

בַּזגֵ'ה


תרגום: תחילת הנץ החמה.
מילון: הליכות תימן

בִּחבְּחִי


תרגום: מפלצת, דבר שבּו רגילים להפחיד את הילדים.
מילון: הליכות תימן

בִּחלַאלִי


תרגום: בּליטה המתּהווה בּגוף כּתּוצאה ממכּתּ שוט או...
מילון: הליכות תימן

בְּחַֹש


תרגום: בְּחַאֹשֵה, חספוס,
שימושים ופתגמים:

בִּחִֹש, מחוספס, בּלתּי חלק. אַלסִכִּין בִּחִֹשֵה סכּין...
מילון: הליכות תימן

בַּטחַא


תרגום: חול-דּק ונקי, שבּו ממרקים הצורפים אתּ כּלי הכּסף...
מילון: הליכות תימן

בָּטֵל


תרגום: אין לו גבורת אנשים.
מילון: הליכות תימן

בַּטרַה


תרגום: אי-שביעות רצון ללא סיבּה.
שימושים ופתגמים:

בִּיִדּבַטַּר, אינו שבע-רצון על אף מצבו הטוב.


מילון: הליכות תימן

בַּיַאץ'


תרגום: נייר.
שימושים ופתגמים:

אומרים סַוַאדּ ובַיאץ' גַּל אַלַלה, שחור ולבּן (...
מילון: הליכות תימן

בְּכ'וך'


תרגום: התּזתּ מים מן הפה, על-ידּי לחיצתּ השפתּיים...
שימושים ופתגמים:

בַּך', התּיז וזילף בּדּרך זו.


מילון: הליכות תימן

בִּכַּאר


תרגום: השכּמה.
שימושים ופתגמים:

בַּכַּר, השכּים. "בִּכַּארַתּ מִבַּלִּס",...
מילון: הליכות תימן

בַּלַאיַאתּ


תרגום: שם כּולל לכּל מיני חפצים וכּלים.
שימושים ופתגמים:

בַלַאיַאתָּה, חפציו וכּליו.


מילון: הליכות תימן

בִּלַאֹש


תרגום: בּחנם.
מילון: הליכות תימן

בִּלדַּאדּ.


תרגום: השתּוממותּ, תּימהון,
שימושים ופתגמים:

בַּלדַּדּ, הבּיט בּהשתּוממותּ ובּתּימהון.


מילון: הליכות תימן

בַּלטְחָה


תרגום: השתּרעותּ.
שימושים ופתגמים:

דִּבַּלטַח, ישובּ פרקדּן, השתּרע. מִטבַּלטָח, שרוע...
מילון: הליכות תימן

בַּלַס


תרגום: תּאנים. ורגילים לפרֹש "כּי בּוקר אני ובּולס...
מילון: הליכות תימן

בַּלַס-תֻּרכִּי


תרגום: או בַּלַס מִֹשַוִּךּ, פרי הצבּר.
מילון: הליכות תימן

בִּלסִן


תרגום: עדּשים.
מילון: הליכות תימן

בִּלסַאן


תרגום: עילפון.
שימושים ופתגמים:

מִדּבַּלסִן, נמצא בּמצב של עילפון קל.


מילון: הליכות תימן

בִּלעָם


תרגום: רעבתּן, אכלן גדול.
שימושים ופתגמים:

בִּיבַּלעם, אוכל ובולע ברעבתנות.


מילון: הליכות תימן

בַּנְדּ


תרגום: חוטים, שקושרים בּהם פי החלוק של תּינוק. שעדּיין...
מילון: הליכות תימן

בִּעלַאלִי


תרגום: עיגול או בּליטה בּמזרון, או בּמקום מושב המפריע...
מילון: הליכות תימן

בַּעַר


תרגום: גללי-בּהמה, מוצקים כּגון של גמלים ועזים.
שימושים ופתגמים:

אחתּ, בַּעֲרֵה. בְּיִבּעַר, מטיל גללים. בּהשאלה: מי...
מילון: הליכות תימן

בִּערִרֵה


תרגום: נערה חריפה, נערה זריזה.
מילון: הליכות תימן

בַּצטַה


תרגום: רקמתּ חוטי-כּסף, שעושים בּשיפולי מכנסי הנשים,...
מילון: הליכות תימן

בֻּקעֵה


תרגום: מקום מושב
שימושים ופתגמים:

. בֻקעֲתִי, מקום מושבי, מקומי.


מילון: הליכות תימן

בֻּרדֻּקַאן.


תרגום: טבּק הרחה.
מילון: הליכות תימן

עמודים