מַדּכ'ול

מַדּכ'ול

הכנסה, פרנסה. מַאבִֹּש מַדּכ'ול, אין פרנסה. מַדּכ'ולָה חַקִיר, פרנסתּו מצומצמתּ.
מילון: