תִֹּשעובֵּה

תִֹּשעובֵּה

הזיה. מחשבה שאין לה על מה שתּסמוךּ. מִשַעִבּ, בּעל-הזיותּ.
מילון: