מילון לערבית תימנית יהודית

רַאגִּע


תרגום: גרוש או אלמן, ולאישה רַאגִּעֵה.
מילון: הליכות תימן

רַאיִג


תרגום: פרי שהבשיל היטב בּעץ עדּ שנתּרכּך בּיותּר. צמל.
מילון: הליכות תימן

רִבַּאע


תרגום: הטלתּ גורל. כּותּבים שם החפץ המגורל בּפתּקאותּ...
מילון: הליכות תימן

רַבַּק


תרגום: צעקה וצריחה. בְּיִרבִּק, צועק חמס ומתּלונן.
מילון: הליכות תימן

רֵבֹּשֵה


תרגום: בּלבּול וערבּובּיה. מַרבּושׁ, אין דּעתּו צלולה...
מילון: הליכות תימן

רֵגּפֵה


תרגום: רעדּה. צמרמורתּ. בְּיִרגִּף, רועדּ.
מילון: הליכות תימן

רִדֵּא


תרגום: גילוי-מומים.
שימושים ופתגמים:

לַא דִּרדִּיהֵא דִּרדִּיךּ דִּרִדּ אֲלִי פִיהֵא פִיךּ,...
מילון: הליכות תימן

רַדּוֵה


תרגום: אדּם כּבדּ. בּלתּי נסבּל.
מילון: הליכות תימן

רִהִל


תרגום: רך, לא-חזק, בּלתּי-יציב.
מילון: הליכות תימן

רַוַאג


תרגום: זול. לא-יקר.
מילון: הליכות תימן

רומִי


תרגום: תּירס.
מילון: הליכות תימן

רומִיֵה


תרגום: שיח בּושם ממיני ה"רַיחַאן", עלים של...
מילון: הליכות תימן

רוס


תרגום: סובּין של קמח החיטה. שיש בּהם עודּ קמח
מילון: הליכות תימן

רִזֵּה


תרגום: מחדּל, עזיבה. רַזִּי, הנח, עזוב, חדּל.
מילון: הליכות תימן

רַזֵּה


תרגום: טבּעתּ הקבועה בּמזוזתּ השער, שלתּוכה נכנסים צירי...
מילון: הליכות תימן

רַזוּע


תרגום: הנעה בּחזקה.
שימושים ופתגמים:

רַזַע אַלבַּאבּ, הניע בּדּלתּ בּחזקה כּדּי לפתּחה....
מילון: הליכות תימן

רַזום


תרגום: שרייתּ החיטים והרטבתּם. חיטים שהרטיבום בּמים לפני...
מילון: הליכות תימן

רַזְם


תרגום: לחיצתּ דּבּר ודּחיקתּו כּלפי מטה. רַזַמָה, לחצו...
מילון: הליכות תימן

רִחלַךּ


תרגום: לך לך. הסתּלק.
מילון: הליכות תימן

רַחמֵה


תרגום: מחלה מיוחדּתּ של פרי הפרישים (חבּושׁים), כּשהפרי...
מילון: הליכות תימן

רַטַל


תרגום: או: רֻטַאל, מחלתּ בּלוטותּ הלחיים כּשהבּלוטותּ...
מילון: הליכות תימן

רִים


תרגום: קצף הסבּון, בִּירַאיִם, מעלה קצף.
מילון: הליכות תימן

רַכִּיךּ


תרגום: חלש, לא-חזק, רפה. רַכַּאוִךּ, דּברים חלושים ורפים.
מילון: הליכות תימן

רַכ׳דַּלֵה


תרגום: רפיון והתּרשלותּ. בְיִדּרַכ׳דַּל, מתּרשל. מתּרפה...
מילון: הליכות תימן

רַכּזֵה


תרגום: חצי היום.
מילון: הליכות תימן

רִכּנה


תרגום: הבטחה. אִרכַּנָה, הבטיחו.
מילון: הליכות תימן

רֻכ'ץ


תרגום: זול, רֻכִ׳יץ, מוזל. מִרַכֻّ'ץ, מוכר בּזול.
מילון: הליכות תימן

רַכ׳צַ׳ה


תרגום: בּעיטה. רַכַ׳צָ׳ה, בּעט בּו.
מילון: הליכות תימן

רַמַדּ


תרגום: דּלקתּ עיניים קשה ומדּבּקתּ, פעילה בּיחודּ...
מילון: הליכות תימן

רֻמִּידּ


תרגום: עשב-בּר ידּוע, שכּל הנוגע בּו ונוגע אחר כּךּ...
מילון: הליכות תימן

רִמַלֵה


תרגום: חולותּ.
מילון: הליכות תימן

רַסכֵ׳ה


תרגום: יישוב-דּעתּ ומתּינותּ. רַאסִך׳, מתּון ומיושב...
מילון: הליכות תימן

רִסַּאך׳


תרגום: בּישול היטב,
שימושים ופתגמים:

רַסַּך׳ אַלמַרַק, בּישל אתּ המרק זמן רב.


מילון: הליכות תימן

רעודּ


תרגום: רעמים.
מילון: הליכות תימן

רִערִעֵה


תרגום: מרק-קרוש, בּפרט של רגל.
מילון: הליכות תימן

רַפִיע


תרגום: דּק, לא עבה.
מילון: הליכות תימן

עמודים