מילון לערבית תימנית יהודית

דַּאכ'ל


תרגום: כּל הארצותּ שמעבר לים נקראים בּפי יהודּי תּימן...
שימושים ופתגמים:

"קַדּ דַּכַ'ל לַא דַּאכִ'ל", כּבּר...
מילון: הליכות תימן

דַּאפִי


תרגום: פושר, חם בּמקצתּ. לא קר.
מילון: הליכות תימן

דַּאקִל


תרגום: פרי או תּבּואה, שגרגריו קטנים מהרגיל.
שימושים ופתגמים:

מִדַּקַּל, פירותּ ותּבואה קטנים מהרגיל.


מילון: הליכות תימן

דַּאקַל


תרגום: פייס פיתּה.
שימושים ופתגמים:

מִדַּאקַלֵה, פיוס ופיתּוי.


מילון: הליכות תימן

דּבַּבּ


תרגום: מנהרה, מחילה, מעבר-צר.
מילון: הליכות תימן

דַּבַּّבּ


תרגום: הנהיג.
שימושים ופתגמים:

דַבַּבּ אַלאַעמֵי, הנהיג אתּ העיוור.


מילון: הליכות תימן

דַּבּדַּבּ


תרגום: התּנהל לאטו.
שימושים ופתגמים:

דַּבּדַּבּ טַרִיקָּה, הלך לדּרכּו, בּהשאלה: עשה אתּ שלו...
מילון: הליכות תימן

דַּבּגֵּה


תרגום: דּפיקה, מכּה.
שימושים ופתגמים:

דַבַּגּ, דּפק, היכּה.


מילון: הליכות תימן

דַּבִּנַּאן


תרגום: אכילה שיש עמה תּענוג, פיטום.
שימושים ופתגמים:

מִדּבַּנִּן, מעונג, מפוטם, בְיִדּבַּנֵּן, מתּענג ומתּפטם...
מילון: הליכות תימן

דִּג'לַאל


תרגום: פרכּוס וליטופים לשם פיתּוי וריצוי,
שימושים ופתגמים:

דַּג'לַלָה, פייסו ופיתּהו על-ידּי פירכּוסי מילים...
מילון: הליכות תימן

דַּהף


תרגום: דּחיפה.
שימושים ופתגמים:

דִּהִפָה, דּחפו. דַּלהַפ בָּה, גירשו מעל פניו בּדּחיפה...
מילון: הליכות תימן

דֻּוּוַאר


תרגום: חיפוש וחיטוט.
שימושים ופתגמים:

דֲּוּוַר, חיפש; בִּידַּוּוִר, מחפש. עַאדּוה בִּידַּוּוִר...
מילון: הליכות תימן

דּוגַּאל


תרגום: עיסוק אטי ותּדּירי בּעבודּה מסוימתּ.
שימושים ופתגמים:

בִּידַּוגִּל פִי אַלבַּית, עוסק בּניקוי הבּית ובסידּורו...
מילון: הליכות תימן

דָּווֹן


תרגום: חוב. והוא סירוס המילה הערביתּ דַּין, שהוא חובּ....
שימושים ופתגמים:

ורגילים לומר: אַלדַּוו'נותּ-עֲונו'תּ. או:...
מילון: הליכות תימן

דַּוח


תרגום: חביתּ גדולה של חרס. למטה ממנה קֻלֵּה, למטה ממנה...
מילון: הליכות תימן

דּוכֵּה


תרגום: חרוסתּ
מילון: הליכות תימן

דִּכַּ'אן


תרגום: או: מִדַּכִּ'ן, מעלה עשן.
שימושים ופתגמים:

בּהשאלה: אדּם הוזה שהזיותּיו מיתּמרותּ ועולותּ כּעשן....
מילון: הליכות תימן

דַּול


תרגום: תּור. סדּר.
מילון: הליכות תימן

דּולַאח


תרגום: הסתּובבותּ. דַּולַח, הסתּובב. בִּידַּולִח,...
מילון: הליכות תימן

דּונַאנִי


תרגום: תּדּירי.
שימושים ופתגמים:

הו בִּיגִי לַא עִנדּי דּונַאנִי, הוא בּא אלי בּתּדּירותּ...
מילון: הליכות תימן

דַּוקֵה


תרגום: רעש הנגרם מדּיבּורים ושיחותּ קולניים, ראה הַוכֵּה.
מילון: הליכות תימן

דּורֵה


תרגום: סיבּובּ של טיול. סַאר יִפעַל דַּורֵה, הלךּ לעשותּ...
מילון: הליכות תימן

דִּחֵא


תרגום: נשמט, השתּמט, הסתּלק. דַּחִי, הישמט, הסתּלק שלא...
מילון: הליכות תימן

דִּחַאח


תרגום: מדּרון, מקום משופע, מדּחפותּ.
שימושים ופתגמים:

פְעִל לָה דִּחַאח, הובּילו למדּחפותּ.


מילון: הליכות תימן

דִּחדִּאלִי


תרגום: מדּרון, בִיִדַּחדַּל, מתּגלגל בּמדּרון.
מילון: הליכות תימן

דִּחוח


תרגום: יציקה ושפיכה. דַּח, שפךּ, יצק. בִּידִּח, שופךּ,...
מילון: הליכות תימן

דִּ'חִיחֵה


תרגום: רוח קלה וקרה, רוח בּוקר קלילה.
מילון: הליכות תימן

דִּחלֵה


תרגום: מעון לא משופר. מקום מגורים הראוי לדּירה רק...
מילון: הליכות תימן

דִּחְס


תרגום: פצע-קל, שריטה על פני העור. אִדַּחַס, נפצע קל.
שימושים ופתגמים:

בּהשאלה: בִּיִדּחַס, מציק.


מילון: הליכות תימן

דִּי


תרגום: דִּילִי, תּן לי.
מילון: הליכות תימן

דַּימֵה


תרגום: מטבּח. חדּר התּנורים. חדּר אפייה והבּישול.
מילון: הליכות תימן

דַּכַ'ס


תרגום: תּחב, הכניס בּדּוחק, אִדַּכַס, נתּחב ונדּחק...
מילון: הליכות תימן

דֻּכ׳סֵה


תרגום: פינה מוצנעתּ וחבויה.
מילון: הליכות תימן

דַּלֵא


תרגום: לאט.
שימושים ופתגמים:

על הרוב בּאה מילה זו כּפולה דַּלֵא דַּלֵא, לאט לאט,...
מילון: הליכות תימן

דִּלַּאס


תרגום: הסתּפקותּ בּמועט על חשבּון אחרים. אכילה אצל אחרים
שימושים ופתגמים:

. גַּא יִדּלִּס עִנדִּי, נטפל אלי לשם השגתּ צורכי עצמו...
מילון: הליכות תימן

דַּלזֵה


תרגום: מכּתּ אגרוף בּכּתּף או בּצדּ. דַּלזָה, היכּהו...
מילון: הליכות תימן

עמודים