מילון לערבית תימנית יהודית

עַאדּוה


תרגום: עדּיין הוא. עַאדּוה זְגַ׳ירִי, עדּיין הוא קטן....
מילון: הליכות תימן

עִנּאַר


תרגום: אזור-מתּנים. דּעַגַּר, חגר אזור למתּניו.
מילון: הליכות תימן

עִגֵּה


תרגום: תּבּשיל של מוח, וכּךּ סדּר עשייתּה, לאחר שמכשירים...
מילון: הליכות תימן

עַגּוֵה


תרגום: תּמרים רכּים ודּבוקים זה בּזה מרוב דּבשן.
מילון: הליכות תימן

עַגּוז


תרגום: אשה זקנה. קַדּ בִּדּעַגִּז, היא כּבר מזקינה.
מילון: הליכות תימן

עִגְּז


תרגום: אי-יכולתּ. קוצר-ידּ. אין-אונים.
מילון: הליכות תימן

עִגִּי


תרגום: יניקה, בְּיִעגֵּא, יונק. מִעגִּיֵה, מניקה.
מילון: הליכות תימן

עִדֵّ׳א


תרגום: הנה עודּ. הנה יש. עַדֵّ׳א עִלֵּה, הנה עודּ צרה.
מילון: הליכות תימן

עֲדּאמֵה


תרגום: חוסר הבּנה. עֲדִּים, חסר-בּינה, קשה-תּפיסה.
מילון: הליכות תימן

עִדִּדּ


תרגום: קינה, מספדּ. בִיעַדִּדּ, מקונן ומספידּ....
מילון: הליכות תימן

עִדֵּה


תרגום: מונח משפטי לשלשה חודשים, שהאשה הגרושה או האלמנה...
מילון: הליכות תימן

עִדֵּה


תרגום: מונח משפטי לשלשה חודשים, שהאשה הגרושה או האלמנה...
מילון: הליכות תימן

עֲדִּין


תרגום: קיר-נמוךּ, בּחצר שבּקומה העיליתּ, ובּו חלונותּ...
מילון: הליכות תימן

עַדֹּל


תרגום: צליעה. אַעדֹּל, צולע (עיין חולין קלדּ).
מילון: הליכות תימן

עַומֵה


תרגום: שחייה בּמים. עַוַּאם, שחיין. בִּיעום, שוחה.
מילון: הליכות תימן

עונֵה


תרגום: סעודּה אחתּ. ארוחה אחתּ. רבּים עֻוֵן.
מילון: הליכות תימן

עוּקָה


תרגום: בּור-של-שופכּין.
מילון: הליכות תימן

עורֵה


תרגום: בּיזיון. מִעַוּוַר, בּזוי, לבוש בּדּים בּלתּי...
מילון: הליכות תימן

עַושַם


תרגום: חגבּים שחרחרים גדּולים שלפי המסורתּ הם אסורים...
מילון: הליכות תימן

עַזום


תרגום: הזמנה עַאזַמָה, הזמינו להתּפלל, או לשיר, או לקרוא...
מילון: הליכות תימן

עִזעַאז


תרגום: או בִיעַזעִז, חותּך בּסכּין לא חדּ. משתמש בּמכשיר...
מילון: הליכות תימן

עִזרֵה


תרגום: בּלתּי-מכובּד. אדּם המביא עצמו לידּ גיחוךּ...
מילון: הליכות תימן

עֻטַאט


תרגום: ערק המופק מפסולתּ הדּבּש הנקרא "כַּרס".
מילון: הליכות תימן

עִיס


תרגום: טוב, משובּח. מַֹשעִיס, לא-טוב.
מילון: הליכות תימן

עַיקֵה


תרגום: רוח-רעה השורה על המתּ. ילדּ או ילדּה, בּגיל רךּ,...
מילון: הליכות תימן

עֵקִץ


תרגום: עגבותּ. ישבּן.
מילון: הליכות תימן

עִירֵה


תרגום: משל ושנינה בּפי אחרים.
מילון: הליכות תימן

עִיתַּרוּס


תרגום: משחק שאדּם מתּהפךּ על ראשו פעמים רבּותּ.
מילון: הליכות תימן

עִכַּאם


תרגום: סרט שקושרים בּו אתּ התּינוק כּשמחתּלים אותּו.
מילון: הליכות תימן

עַכַּארֵה


תרגום: קשיים בּהשגתּ המטרה, אי-הצלחה.
מילון: הליכות תימן

עַכַּבּ


תרגום: שיתּוק רגליים, אַעכַּבּ, נכה רגליים. משותּק...
מילון: הליכות תימן

עַכַּל


תרגום: ניתּור בּרגל אחתּ. בִיִעכִּל, מנתּר בּרגלו האחתּ...
מילון: הליכות תימן

עֲלַאמֵה


תרגום: פיסתּ נייר שאדּם נותּן בּתּוךּ הספר לסימן עדּ...
מילון: הליכות תימן

עַלַאמַידּ


תרגום: בּשבּיל, מפני, עֲלַאמַידָה, בּגללו בּשבילו.
מילון: הליכות תימן

עַלַס


תרגום: כּוסמין. רגילים לבּשלן בּקליפתּן ולקלפן בּעתּ...
מילון: הליכות תימן

עֻמֵא


תרגום: ערפל כּבדּ.
מילון: הליכות תימן

עמודים