מילון לערבית תימנית יהודית

תרגום: שאדּם קונה מן האיטליז לצורךּ יומו. סַאר יִֹשרַךּ...
מילון: הליכות תימן