מילון לערבית תימנית יהודית

שַבּטַה


תרגום: תּפיסתּ הבּורח. שֻׁבֻּטוה, תּפסוהו.
שימושים ופתגמים:

שֻׁבּטֻוּ אַלסַארִק, תּפסו אתּ הגנב.


מילון: הליכות תימן

שַׁדּף


תרגום: הסתּכּלותּ בּנערה מן הצדּ וכאילו אינו רואה אותּה...
מילון: הליכות תימן

שַׁדּפֵה


תרגום: הטרדּה. מַֹשדּוף, עסוק וטרודּ.
שימושים ופתגמים:

לא דִּגִּיֹש דִּשׁדִּפנִי, אל תּבוא להטרידּני (עיין...
מילון: הליכות תימן

שֻׁוַיּיֵה


תרגום: אחרי-כּן, בּעודּ זמן מה.
שימושים ופתגמים:

גִּי שֻוַיּיַה, בּוא אחרי-כן.


מילון: הליכות תימן

שַׁוכֵּה


תרגום: קוץ או חדּק. אִדּשַׁוַּךּ, ננעץ בּו קוץ או קוצים.
מילון: הליכות תימן

שַׁולִי


תרגום: ידּ-שמאל. אַֹשוַל, אדּם-שמאלי, איטר ידּ ימינו.
מילון: הליכות תימן

שׁועֵה


תרגום: לא-יפה, לא-נאה. מכוער.
מילון: הליכות תימן

שַׁוצַרִי


תרגום: צרצר. רבּים שַׁוצַר.
מילון: הליכות תימן

שִׁחִבּ


תרגום: צרודּ בּגרונו.
מילון: הליכות תימן

שֻׁחטַה


תרגום: זריזותּ. מַֹשחוט, זריז, בְּיִֹשתֻּחֻט, עושה...
מילון: הליכות תימן

שׁט


תרגום: קרע. מַשטוט, קרוע. שַׁטַטָה, קרעו לקרעים.
מילון: הליכות תימן

שֻׁטר


תרגום: טיפוס על עצים או כּתּלים. בְּיֹֻשטֻר, מטפס.
מילון: הליכות תימן

שַׁטֲרִי


תרגום: או: אַך׳ שַׁטֲרִי, אח מאם ולא מאב. אַבּ שַׁטֲרִי...
מילון: הליכות תימן

שַׁיבֵּה


תרגום: זקן, בּא בּימים.
מילון: הליכות תימן

שִׁיבָּה


תרגום: האם יש. שִׁיבָה מַעַךּ צַלִיט, היש לךּ שמן.
מילון: הליכות תימן

שִׁיֹשֵה


תרגום: נרגילה עשויה מן הבּדּיל והעופרתּ.
מילון: הליכות תימן

שְׁכַّ׳אר


תרגום: עיקום הפנים דּרךּ לעג. בִיֹשִכִّ׳ר, מעקם פניו...
מילון: הליכות תימן

שַׁכ׳ט


תרגום: כּתּב-ידּ עברי הרגיל בּתּימן, הידּוע כּאן בּשם...
מילון: הליכות תימן

שֻׁכ׳טַה


תרגום: קו-דּק של דּיו, פסיק. מִֹשַכ׳טַט, מלא קווים של...
מילון: הליכות תימן

שֻׁכ׳מִי


תרגום: בּור, עם הארץ, לא למדּן.
מילון: הליכות תימן

שִׁכּפֵה


תרגום: כּלי לשאיבתּ מים מן החביתּ, שאינו אלא מחציתּ...
מילון: הליכות תימן

שַׁלַּאט


תרגום: חמסן, גזלן, לא ישר בּענייני-ממונותּ.
מילון: הליכות תימן

שַׁלול


תרגום: הרמה ולקיחה. שַׁל, לקח, הרים.
מילון: הליכות תימן

שַׁלִילֵה


תרגום: סמרטוט של בּגדּ. מִֹשַלֹשַל, לבוש בּלאים וקרעים.
מילון: הליכות תימן

שִׁמדִּדֵּה


תרגום: סמרטוט-קטן, רבּים שַׁמַאדִּדּ.
מילון: הליכות תימן

שְֹמָחוֹתּ


תרגום: כּינוי לימי האבֵלות. מְעַאהֻם שְֹמָחות. הם שרוים...
מילון: הליכות תימן

שַׁמִיר


תרגום: שמיניתּ ריאל.
מילון: הליכות תימן

שַׁמַתּחַוֵא


תרגום: שאיפתּ-אוויר. טיול קצר מחוץ לעיר או בּפרדּסים.
מילון: הליכות תימן

שַׁן


תרגום: מסננתּ. כּלי מנוקב שבּו מכשירים אתּ הבּשר.
מילון: הליכות תימן

שִנַּאנֵה


תרגום: פסולתּ הצימוקים הנשארים בּדּודּ אחרי שהורתּחו...
מילון: הליכות תימן

שַׁנק


תרגום: תּלייה. מַֹשנוק, תּלוי. בּהשאלה: אדּם הטרודּ מאדּ...
שימושים ופתגמים:

אֲנַא פִי שַׁנְקִי ותְֹּשִגַּאקי ובִּנתִּי בַּלכַ׳טוּט,...
מילון: הליכות תימן

שִֹנתְּפֵה


תרגום: ראה שִׁמדִּדֵּה.
מילון: הליכות תימן

שִׁנתְּרֵה


תרגום: ראה שַׁלִילֵה, וזו גרועה ממנה.
מילון: הליכות תימן

שֻׁעבֻּטַה


תרגום: ראה שִעבִּכֵּה.
מילון: הליכות תימן

שִׁעבִּכֵּה


תרגום: תּסבּוכתּ של חוטים או של עניינים. מִֹשַעבַּךּ,...
מילון: הליכות תימן

שַׁענָא


תרגום: לולב.
מילון: הליכות תימן

עמודים