תִּשֻלפַאט

תִּשֻלפַאט

טיפוס בּקושי על הקיר חלק או על עץ גבוה. בְּיִתּשַלפַט, מטפס בּקושי. בּהשאלה: אדּם הרוצה להשיג דּבּר שהוא למעלה מכּוחותּיו.
מילון: