מִגַּאגַ'רֵה

מִגַּאגַ'רֵה

התּגוששותּ גופניתּ, או התּחרותּ מסחריתּ. מִנַגַֹּר, אדּם מאובּק ומעופר. בִּיִדּגַגַֹּר, מתּגלגל בּעפר.
מילון: