מילון לערבית תימנית יהודית

סַאע


תרגום: כּמו. דּומה.סַאדּ הַאדֵ׳י, כּמו זה, דּומה לזה.
מילון: הליכות תימן

סַאפִע


תרגום: עטלף. בּהשאלה: על אדּם מהיר בּמלאכתּו – סַאע...
מילון: הליכות תימן

סִבַּאר


תרגום: עשייה ותּיקון. סַבַּר, עשה ותּיקן.
מילון: הליכות תימן

סִדּ


תרגום: נִקרה אפלה ועמוקה בּלבּ ההר. בּיטוי לדּבר מבהיל...
מילון: הליכות תימן

סִדַּאדּ


תרגום: השלמה בּין ניצים. סַדּו, השלימו. מִסַאדַּדֵּה,...
מילון: הליכות תימן

סַדּלֵה


תרגום: או: דַּלזֵה, מכּתּ אגרוף בּגב. סַדַּלָה, או...
מילון: הליכות תימן

סַוֵא


תרגום: נכון, בּסדּר.
מילון: הליכות תימן

סַומֵה


תרגום: סחרחורתּ. חגּא. הנתּקף בּה מרגיש כּאילו העולם...
מילון: הליכות תימן

סִחִבּ-אַלֹשַמלֵה


תרגום: סחבּ אתּ טליתּו. אומרים כּךּ על אדּם המשמיע...
מילון: הליכות תימן

סֵחֵה


תרגום: החלק הנמוךּ שבּרצפתּ החדּר, וראה ליואן.
מילון: הליכות תימן

סִחִי


תרגום: דּידּוי. בְּיִסחִי, מדּדּה. פוסע לאטו. תּינוק...
מילון: הליכות תימן

סַיַאבּ


תרגום: הזנחה, רשלנותּ. מִסַייַבּ, אדּם עזובּ, שאין דּואג...
מילון: הליכות תימן

סִיַאע


תרגום: מוט של עץ, שעליו תּולין אתּ הבּגדּים אחרי...
מילון: הליכות תימן

סִיבֵּה


תרגום: משולש של מוטותּ קושרים יחדּ בּראשיהם, שבּהם...
מילון: הליכות תימן

סיּיֵה


תרגום: ארובּה שעושין בּתּקרתּ הקומה התּחתּיתּ, פתּוחה אל...
מילון: הליכות תימן

סִיִּיאך׳


תרגום: עילפון, התּעלפותּ. מִסַיִּיך׳, מעולף. סִיך׳,...
מילון: הליכות תימן

סִימָן


תרגום: פאתּ הראש. רבּים סִימָנִים.
מילון: הליכות תימן

סִירֵה


תרגום: הליכה מזורזתּ. הליכה רגילה, לא אטית.
מילון: הליכות תימן

סֻכבִּי


תרגום: אינבּה. בּיצי כּנים הנדּבּקים בּשֹער, שמהן...
מילון: הליכות תימן

סִכּהֵה


תרגום: שקט, שלווה, אִסכּה, שבּ בּשקט. כַ׳לִּינֵא נִסכַּה...
מילון: הליכות תימן

סֻכּוע


תרגום: טבילתּ הלחם בּמרק. אחת סֻכּעֵה או סִכּעֵה.
מילון: הליכות תימן

סִלַּאתּ


תרגום: ליחוךּ, סַלַּתּ אַלבִּרמֵה, ליחך אתּ הקדּרה.
מילון: הליכות תימן

סַלַבּ


תרגום: מין עץ דּומה לפשתּן ועושים ממנו סיבּין. סַלַבֵּה...
מילון: הליכות תימן

סַלח


תרגום: רעי רךּ.
מילון: הליכות תימן

סִלך׳


תרגום: אדּם גבוה ותּמיר.
מילון: הליכות תימן

סַלִס


תרגום: נוח לבּריותּ, נעים הליכותּ. סַלַאסִה, הליכותּ...
מילון: הליכות תימן

סַלסֵה


תרגום: תּכשיט עשוי כּשרשרתּ, שהנשים מקשטותּ בו אתּ ה...
מילון: הליכות תימן

סִמדַּאע


תרגום: אדּישותּ מכּוונתּ ומודּגשתּ. בִּיסַמדִּע, עושה...
מילון: הליכות תימן

סַן


תרגום: השחיז. מַסַן, משחזתּ. סִנַאנֵה, או: סִנוַאן,...
מילון: הליכות תימן

סִנוּבּ


תרגום: או: סִנַּאבּ, עמידּה. מִסַנִּבּ, עומדּ. סַנַּבּ,...
מילון: הליכות תימן

סִנתִּלֵה


תרגום: אדּם מרושל ובּלתּי מסודּר בּהנהגותּיו ובמלבּושו.
מילון: הליכות תימן

סְעִידּ-אַלּלַקִּאץ


תרגום: "סעדּיה העוקץ", מין חיפושיתּ קטנה...
מילון: הליכות תימן

סְפוך׳


תרגום: עלי-אילנותּ יבשים, שמשתּמשים בּהם להסקה.
מילון: הליכות תימן

סֻפִי


תרגום: שפיכה, אִספִיה, שפוך אותּו. בּהשאלה: אל תּתּחשב...
מילון: הליכות תימן

סִפִינֵה


תרגום: חזה העוף מפני שדּומה לסירה (עיין פתּיחתּ איכה...
מילון: הליכות תימן

סַקִיף


תרגום: מבוא הבּיתּ. פרוזדּור.
מילון: הליכות תימן

עמודים