מילון לערבית תימנית יהודית

חַאלִי


תרגום: יפה. נאה. בִּיחַילִי נַפסָה, מיפיֵף אתּ עצמו.
שימושים ופתגמים:

אַליַדּ אַלחַאלִיֵה, ידּ ימין.


מילון: הליכות תימן

חַאסִר


תרגום: חסר-יכולתּ, מפגר, אינו יכול ללכּתּ בּרגליו.
מילון: הליכות תימן

חַאֹשִיֵה


תרגום: שפתּ הבּגדּ.
שימושים ופתגמים:

שַאל-מְחוֹשֵי, טליתּ שיש פסים שחורים לרוחבּה. אבּל אם...
מילון: הליכות תימן

חַבּחַבּ


תרגום: אבטיחים. חַבּחַבֵּה, אבטיח.
מילון: הליכות תימן

חַבּךּ


תרגום: גינדּור. קַדּ אִחתַּבַּךּ, כּבּר התּייפה,...
מילון: הליכות תימן

חִבַּאכֵּה


תרגום: כּריכה, חַבַּךּ אַל כִּתַּאבּ, כּרךּ אתּ הספר.
מילון: הליכות תימן

חַבַֹּש


תרגום: אבן שחורה מסותתּתּ ומחולחלתּ שמרצפים בּה אתּ...
מילון: הליכות תימן

חַבַּתּ כַ'אלֵה


תרגום: (נשיקתּ דּודּה) נקודּותּ שחורותּ הנמצאותּ מלידּה...
מילון: הליכות תימן

חִגּרֵה


תרגום: חצר מרוצפתּ אבנים ובּמיוחדּ חצר שבּקומה העילית.
מילון: הליכות תימן

חִדַ'אף


תרגום: תּגלחתּ ההצעדּים וכּן השער הדּק שעל גבּי המצח,...
מילון: הליכות תימן

חַוַאיִג


תרגום: שם כּולל לכּל מיני מיני תּבלין.
שימושים ופתגמים:

חַוַאיִג כַּ'צ'רַא, עלי הכּסבּר ששוחקין אותּם...
מילון: הליכות תימן

חַוַאיִג סַודֵּא


תרגום: פלפל שחור טחון.
מילון: הליכות תימן

חַוַּאנִי


תרגום: צב.
שימושים ופתגמים:

ולפי שדּרךּ הצב לנענע ראשו, וחצי גופו, למעלה ולמטה...
מילון: הליכות תימן

חֻוַּאֹש


תרגום: התּקהלותּ והתּאספותּ סביב משהו. חוּוַאֹשֵה...
שימושים ופתגמים:

חַוּוֹֻשוּ-כֻּלוּ, התּקבּצו לאכול.


מילון: הליכות תימן

חַוי


תרגום: מגרש שאחורי הבּית, שבּו נוטעים עצי-פרי ואילני-סרק...
מילון: הליכות תימן

חולַאבּ


תרגום: כּאב-בּטן מחמתּ צינה וקרירותּ. מִחַולִבּ, אדּם...
מילון: הליכות תימן

חַולִיֵה


תרגום: מגבתּ רחצה.
מילון: הליכות תימן

חומַאר


תרגום: חומַאֵרה, חַוַמרו בָּה, ראה דּרדַּאח, שמובן אחדּ...
מילון: הליכות תימן

חוקַאלִי


תרגום: שלוליתּ מים קטנה. רבּים חַוַאקִיל.
שימושים ופתגמים:

מַה חַוקַל שַלָּה קַוקַל – אומרים על מי שמתּאמץ לצבּור...
מילון: הליכות תימן

חַוש


תרגום: חצר שלפני כּניסתּ הבית.
מילון: הליכות תימן

חִזַא


תרגום: מִחַאזַאה, סיפורי-בּתּים. חִזויֵה, סיפור. רבּים...
מילון: הליכות תימן

חֻטַּלָה-ֹשַרפֵה


תרגום: הנח לו קש, בּיטוי של עצה להתּעלם ממישהו.
מילון: הליכות תימן

חֻטמַה


תרגום: חומר-כּבּיסה, שצבּעו שחור, והוא מופק משיחים...
מילון: הליכות תימן

חַיֵא


תרגום: בּושתּ, אִסתְּחֵי, התּבּייש. אִסתְּחֵי, נתּייבּש.
מילון: הליכות תימן

חַיֵּא בַּךּ


תרגום: בּרוךּ בּואךּ.
מילון: הליכות תימן

חִילבֵּה


תרגום: תּלתּן-שחוק, טרוף ומתּובּל, שמלפתּין בּו המאכל
מילון: הליכות תימן

חִין


תרגום: מוקדּם. גֵא בְּחִין, בּא מוקדּם. עַאדּו-חִין,...
מילון: הליכות תימן

חַיסִי


תרגום: ספל-של-חרס.
מילון: הליכות תימן

חִלַּאיֵה


תרגום: לקח שאדּם לומדּ ממקרה שקרה.
שימושים ופתגמים:

קַדִּי חִלַּאיֵה, זה יהיה לקח לעתּידּ.


מילון: הליכות תימן

חִלבֻּבַּאנִי


תרגום: נדּל, תּולעתּ-ירוקה, ארוכּה ועבה, הנמצאתּ בּין...
מילון: הליכות תימן

חַלחַל


תרגום: שקדּים ירוקים בּעודּם בּקליפתּם.
מילון: הליכות תימן

חַלוּט


תרגום: מירוק.
שימושים ופתגמים:

חַלַט אַלוִּעֵא, מירק אתּ הכּלי. משמעותּ אחרתּ: חַלַט...
מילון: הליכות תימן

חַלְק


תרגום: גרון. חַלְקִי, גרוני. חַלקָה, גרונו.
מילון: הליכות תימן

חֻמַאק


תרגום: מחלתּ האדּמתּ התּוקפתּ ילדּים בּגיל הרךּ; כּל...
מילון: הליכות תימן

חִמבַּאר


תרגום: שתּיקה מתּוךּ רוגז. מִחַמבֵּר, שותּק מתּוךּ כּעס...
מילון: הליכות תימן

חַמֵה


תרגום: לכלוךּ שחור המצטבּר בּקרקעיתּ הבּור של השופכין.
מילון: הליכות תימן

עמודים