מילון לערבית תימנית יהודית

זְבּדִיַה


תרגום: קערתּ חרס שיש לה כַּן ובּסיס.
מילון: הליכות תימן

זִבּרַאקִי


תרגום: טיפי-שומן הצפים על פני המרק או משקה אחר. רבּים...
מילון: הליכות תימן

זִג'בַּארִי


תרגום: קילוח, סילון. בִּיזַג'בִּר אַלדַּם, הדּם...
מילון: הליכות תימן

זִגֵ'ירִי


תרגום: קטן. זִנַ'דְּרִי, קטנטן, קטן מאדּ.
מילון: הליכות תימן

זֻג'ן


תרגום: בּיתּ השחי, תּחתּ אצילי הידּיים. זֻג'נָה,...
מילון: הליכות תימן

ז'גפַאג


תרגום: מִזַג'פַג, ראה זכ'פאג.
מילון: הליכות תימן

זַוַאהגִר


תרגום: כּינוי לפרי הרימין הנקרא בּתּימן-דַּום",...
מילון: הליכות תימן

זֻוֵּה


תרגום: זוויתּ, פינה.
מילון: הליכות תימן

זומַּטִי


תרגום: אדּם-קמצן, יבש-כּחרס.
מילון: הליכות תימן

זְחוק


תרגום: שחיקה על-ידּי שתּי אבנים זו על זו.
מילון: הליכות תימן

זִחוק


תרגום: תּבלין שחוקים
מילון: הליכות תימן

זִיֵּה


תרגום: חתּיכתּ צמר שנותּנים בּקסתּ כּדּי שתּספוג אתּ...
מילון: הליכות תימן

זִיעָה


תרגום: ריח רע. סירחון.
מילון: הליכות תימן

זִכ'פַּאגּ


תרגום: עשייתּ דּבר שלא כּתִּקנו. מִזַכ'פִגּ, בּעל...
מילון: הליכות תימן

זַלַאבִּיֵא


תרגום: לבּיבּותּ מטוגנותּ בּשמן, ורגילים לאכלן בּחג...
שימושים ופתגמים:

בּהשאלה: דּברי חלקותּ. אומרים בִּיזַלבִּילָה, מדּבּר עמו...
מילון: הליכות תימן

זִלַּאגּ


תרגום: שליחה. זַלַּג אַלרַסול, שלח אתּ השליח. זַלִּגּנִי...
מילון: הליכות תימן

זִלגַ'אם


תרגום: שומן הבּולט תּחתּ הסנטר. מִזַלגִ'ם, אדּם שיש...
מילון: הליכות תימן

זַלתְּעֵה


תרגום: לבּישתּ בגדּים קטנים מכּפי המידּה. מִזַלתַּע,...
מילון: הליכות תימן

זַמבּ


תרגום: גרעיני התּמרים. אחתּ זַמבֵּה.
מילון: הליכות תימן

זַן


תרגום: רטינה. בּיזִן, רוטן ומסרב, שאין הדּבר לפי כּבודּו.
מילון: הליכות תימן

זִנגַּאר


תרגום: או: זַנַאגִּיר, מִלחתּ השתּן, שנתּייבּש בּרצפה או...
מילון: הליכות תימן

זַנַּה


תרגום: חלוק-קצר עדּ המתּניים, שלובש הגבר תּחתּ הבּגדּים...
מילון: הליכות תימן

זַנִיחִיֵה


תרגום: שֵדָּה, שלפי דּמיונם היא שורה על היולדּתּ ועלולה...
מילון: הליכות תימן

זַנִינה


תרגום: טיפי-גשם. שעירים. גשם-דּק.
מילון: הליכות תימן

זְעוף


תרגום: קמח דּ'ורה. בִדִזעַף, טוחנתּ דּוּרה.
מילון: הליכות תימן

זַעקֵה


תרגום: בּרק אדּיר ורעם חזק.
מילון: הליכות תימן

זִפַּער


תרגום: שילוח, זַפּרָה, שילחו, סילקו, פיטרו.
מילון: הליכות תימן

זפַּאר


תרגום: הסרתּ קצף התּבשיל העולה בּרתּיחתּו הראשונה.
שימושים ופתגמים:

זַפַר אַללַחמה, הרתּיח אתּ הבּשר והסיר אתּ קצפו. זוהמתּו...
מילון: הליכות תימן

זֻקַאק


תרגום: או: זֻקזַאקִי, סמטה, רחוב-צר, מעבר-צר.
מילון: הליכות תימן

זַקַאר


תרגום: חילופין. זַאקְרָה, החליף עמו דּבר בּדּבר....
מילון: הליכות תימן

זַקּאַר


תרגום: מארב. זַקַּר לָה, ארב לו. מִזַקֵּר, אורב.
מילון: הליכות תימן

זָקוּק


תרגום: שתּייה בּבּתּ-אחתּ. קַהוה זַקוּק, קפה שנתקרר עדּ...
מילון: הליכות תימן

זַקלַאל


תרגום: פיוס על-ידּי השלייה והטעיה.
שימושים ופתגמים:

בּדּרךּ כּלל משמש בּיטוי זה לפיוס תּינוק: בִּיזַקלִל לָה...
מילון: הליכות תימן

זַקמֵה


תרגום: אחיזה, תּפיסה. זִקם, אחז ותּפס. מִזַאקַמֵה, שניים...
מילון: הליכות תימן

זַקרֵה


תרגום: תּחבּולה. זַקַרָה, בּא לו בּתּחבּולה וניצחו....
שימושים ופתגמים:

מַרַק-זַקרֵה, מרק שאינו של בּשר כּי אם של ירקותּ או של...
מילון: הליכות תימן

זֻרגֻ'טַה


תרגום: בּלוטה המתּהווה בּשחי, או בּראש הירךּ, מחמתּ פצע...
מילון: הליכות תימן

עמודים