מַוטַפַה

מַוטַפַה

מטליתּ, שבּה מחזיקים כּלים ודּבּרים חמים להגן על הידּ שלא תּכּווה.
מילון: