קטלוג מוצרים

קורס מבוא ליהדות תימן - מחזור שלישי
מחיר:350.00₪
תהודה 41
מחיר:45.00₪
עורי דברי שיר - דמות היהודייה והמוסלמית בשירת הנשים בתימן
מחיר קטלוגי:80.00₪
מחיר:50.00₪
יהדות תימן - כרך ג׳ - קבלה ומשיחיות
מחיר קטלוגי:118.00₪
מחיר:80.00₪
תהודה 40
מחיר:40.00₪
כתב העת תימא - כרך י״ח
מחיר:50.00₪
כתב העת תהודה - גיליון 39
מחיר:40.00₪
חיי יום יום בתימן
מחיר קטלוגי:98.00₪
מחיר:50.00₪
תהודה 37 ותהודה 38 - אסופת מאמרים לכבוד הרב יוסף צוברי זצ״ל
מחיר:80.00₪
כתב העת תהודה - גיליון 38
מחיר:40.00₪
כתב העת תהודה - גליון 37
מחיר:40.00₪
כתב העת תימא - כרך יז׳
מחיר:50.00₪
ישקף - שירת ר׳ יוסף בן ישראל ופרקי יסוד בשירת יהודי תימן
מחיר:80.00₪
יהדות תימן בצל האסלאם
מחיר קטלוגי:120.00₪
מחיר:100.00₪
yemen_jew_history יהדות תימן -כרך א׳
מחיר:80.00₪
דיואן - השירה התימנית הכללית
מחיר קטלוגי:150.00₪
מחיר:120.00₪
החוט של סבא
מחיר קטלוגי:80.00₪
מחיר:50.00₪
יהדות תימן - כרך ב׳ - ר׳ שלום שבזי חייו ויצירתו
מחיר:80.00₪
תהודה 36 חדש! כתב העת תהודה - גיליון 36
מחיר:40.00₪
כתב העת תהודה - גיליון 35
מחיר:50.00₪
ילדים של הלב
מחיר:96.00₪
ספר ד‘מאר
מחיר:70.00₪
ירושלים של עולי תימן
מחיר:80.00₪
מדרש איכה רבה עם פירוש דורש ציון
מחיר קטלוגי:45.00₪
מחיר:35.00₪
כתב העת תהודה - גיליון 34
מחיר:40.00₪
yemen_jew_journal15 כתב העת תימא כרך טו׳
מחיר:50.00₪
תהודה 33 כתב העת תהודה - גיליון 33
מחיר:40.00₪
כתב העת תהודה - גיליון 32
מחיר:40.00₪
כתב העת תימא - כרך יד'
מחיר:50.00₪
כתב העת תימא - כרך יג'
מחיר:50.00₪
תהודה 31
מחיר:40.00₪
ספרי תמה תמימה
מחיר:80.00₪
תהודה 30
מחיר:40.00₪
כתב העת תהודה - גיליון 23
מחיר:40.00₪
כתב העת תהודה - גיליון 24
מחיר:40.00₪
כתב העת תהודה - גיליון 25
מחיר קטלוגי:40.00₪
מחיר:30.00₪
כתב העת תהודה - גיליון 26
מחיר:40.00₪
כתב העת תהודה - גיליון 27
מחיר:40.00₪
כתב העת תהודה - גיליון 28
מחיר:40.00₪
כתב העת תימא - כרך ב'
מחיר קטלוגי:50.00₪
מחיר:40.00₪
כתב העת תימא - כרך ג'
מחיר:50.00₪
כתב העת תימא - כרך ד'
מחיר:50.00₪
כתב העת תימא - כרך ה'
מחיר:50.00₪
כתב העת תימא - כרך א'
מחיר קטלוגי:50.00₪
מחיר:40.00₪
כתב העת תימא - כרך ו'
מחיר:50.00₪
כתב העת תימא - כרך ז'
מחיר:50.00₪
כתב העת תימא - כרך ט'
מחיר:50.00₪
כתב העת תימא - כרך י'
מחיר:50.00₪
כתב העת תימא - כרך יא'
מחיר:50.00₪
כתב העת תימא - כרך יב'
מחיר:50.00₪