מילון לערבית תימנית יהודית

נאבּי


תרגום: הודּעה. נַבִּינִי, הודּיעני. נַבַּאה, הודּיעו.
מילון: הליכות תימן

נַאהִי


תרגום: טוב, בּסדּר.
מילון: הליכות תימן

נַאוַל


תרגום: מסר, נַאוַלָה, מסר לו. מִנַאוַלַה, מסירה מידּ...
מילון: הליכות תימן

נַאזַע


תרגום: גסס. בִּינַאזִע, גוסס. מִנַאזִעֵה, גסיסה.
מילון: הליכות תימן

נַֹאִשף


תרגום: נגוב, כּמעט יבּש.
מילון: הליכות תימן

נַאתּע


תרגום: נער תּועה, נער רחוב, פרחח.
מילון: הליכות תימן

נַבּג׳


תרגום: נבּיעה. נַבַּג׳ אַלמֵא, נבעו המים.
מילון: הליכות תימן

נַבּעֵה


תרגום: קפיצה וראה נַכּעֵה.
מילון: הליכות תימן

נגַּאז


תרגום: סיום מהיר. נַגִּזנִי, מיהר לסיים חפצי.
מילון: הליכות תימן

נִג׳דַּאדּ


תרגום: הרעמה, הרגזה, הכּעסה, בִינַג׳דִּדָּה, מכ׳עיסו...
מילון: הליכות תימן

נִדّ׳אַע


תרגום: הרקה עדּ מיצוי (בּנוזלים).
שימושים ופתגמים:

נַדַّ׳ע אַלוִעֵא, הריק ומיצה אתּ הּכּלי.


מילון: הליכות תימן

נַד׳וק


תרגום: השלכּה. נַדַ׳ק השליךּ, זרק.
מילון: הליכות תימן

נַד׳ך׳


תרגום: התּזתּ נוזלים למרחוק. השלכתּ משהו כּלאחר-ידּ.
מילון: הליכות תימן

נְהַאר


תרגום: סוף היום. לפנותּ ערב.
מילון: הליכות תימן

נֻוַּאח


תרגום: הפסקה בּאמצע הדּבּר.
שימושים ופתגמים:

נַוַּח אַלהִדַּאר, הפסיק דּיבּורו בּטרם יגמור.


מילון: הליכות תימן

נַוַאטֻל


תרגום: מה שנופל מן הכּכּר על האש שבּקרקעיתּ התּנור. אחתּ...
מילון: הליכות תימן

נדּ


תרגום: רוח.
מילון: הליכות תימן

נֻוִּאק


תרגום: נעירתּ חמור.
מילון: הליכות תימן

נורה


תרגום: סידּ.
מילון: הליכות תימן

נַזּ


תרגום: יבּש, חרבּ. נזּי, יבּש, חרבּ, נגובּ. בּהשאלה –...
מילון: הליכות תימן

נֵזגֵ׳ה


תרגום: שור רע. כּינוי לאדּם שהתּנהגותּו מחוצפתּ ובּלתּי...
מילון: הליכות תימן

נַזִיע


תרגום: שאיבתּ מים מן הבּאר או הבּור בּחבל ודּלי על-ידּי...
מילון: הליכות תימן

נַטַל


תרגום: נפל. נַטול, פתּואמיותּ. הו גֵּא נַטול, הוא בּא...
מילון: הליכות תימן

נַטַע


תרגום: שטיח עור, שפורסין בּאמצע החדּר בּעתּ האכילה,...
מילון: הליכות תימן

נַיגּ


תרגום: טחב. רטיבותּ בּקירותּ. לחלוח.
מילון: הליכות תימן

נִינִי


תרגום: נקודּה שבּאמצע השחור שבּעין.
מילון: הליכות תימן

נִינִי


תרגום: כּכּר לחם קטן מאדּ.
מילון: הליכות תימן

נִינִי


תרגום: נקודּה שבּאמצע השחור שבּעין.
מילון: הליכות תימן

נַיסֵה


תרגום: חול-דּק.
מילון: הליכות תימן

נַכּוע


תרגום: או נַכּעֵה, קפיצה. נִכּע, קפץ.
מילון: הליכות תימן

נִכִ׳יר


תרגום: או מִנַאכַ׳רֵה, נזיפה של כּעס. בִּינַאכִ׳ר מדּבּר...
מילון: הליכות תימן

נַכ׳ס


תרגום: נשיפה אחתּ. נַכ׳ס-תִּתִּן, נשיפה ושאיפה אחתּ של...
מילון: הליכות תימן

נַסַח-אַלועֵא


תרגום: נתּמלא הכּלי על גדותּיו. בְּיִנסַח, מלא על...
מילון: הליכות תימן

נִסתֵּה


תרגום: מנוחה. נַסַם, נח.
מילון: הליכות תימן

נִסַּאף


תרגום: ניפוי תּבואה כּדּי להוציא ממנה אבּנים ופסולתּ,...
מילון: הליכות תימן

נפגֵ׳ה


תרגום: או: נַפגַּה, אבּעבּוע קטן ממוגל.
מילון: הליכות תימן

עמודים