מַגּזַרֵה

מַגּזַרֵה

מקולין. שוק למכירתּ בּשר.
מילון: