עַגּוֵה

עַגּוֵה

תּמרים רכּים ודּבוקים זה בּזה מרוב דּבשן.
מילון: