עורֵה

עורֵה

בּיזיון. מִעַוּוַר, בּזוי, לבוש בּדּים בּלתּי הוגנים.
מילון: