עַיקֵה

עַיקֵה

רוח-רעה השורה על המתּ. ילדּ או ילדּה, בּגיל רךּ, הרואה אתּ המתּ או מבּקר בּבּית קברותּ, שורה עליו אותּה רוח ומזיקתּו ונקרא מִַעַיּיק.
מילון: