עֲדִּין

עֲדִּין

קיר-נמוךּ, בּחצר שבּקומה העיליתּ, ובּו חלונותּ פתּוחים לגינה שמאחורי הבּית. רבּים עִדּוִן.
מילון: