עַכַּבּ

עַכַּבּ

שיתּוק רגליים, אַעכַּבּ, נכה רגליים. משותּק בּרגליו.
מילון: